Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hướng tới xây dựng “Hải quan thông minh”

9:22, Thứ Năm, 30-6-2022

          Nhằm xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình hải quan thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 27/8/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030; trong đó đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn từ 2021-2030 là toàn ngành sẽ hoàn thành việc xây dựng mô hình hải quan thông minh.

Ảnh: Internet

 Hải quan thông minh là mô hình có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện hải quan thông minh đồng nghĩa với việc mọi giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan đều được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử. Điều này sẽ rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với cán bộ thực hiện nhiệm vụ, tạo sự minh bạch, khách quan.

          Để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, từ năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức trong toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị về mục đích, yêu cầu, định hướng của Đề án tái thiết hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan, mô hình quản lý hải quan thông minh; đồng thời Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo triển khai Đề án và tham gia Tổ chuyên môn cấp Tổng cục, cấp Cục để tham gia góp ý xây dựng yêu cầu bài toán và quy trình nghiệp vụ phục vụ hệ thống hải quan thông minh theo các lĩnh vực được phân công đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

          Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn quốc tế, phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Các chương trình ứng dụng CNTT của ngành được triển khai hiệu quả và đúng lộ trình chung như: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống một cửa quốc gia; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7; Hệ thống Ecustoms; Hệ thống GTT01... Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị là một trong số ít đơn vị hải quan cấp Cục tự viết và triển khai nhiều phần mềm, ứng dụng CNTT như: Hệ thống quản lý và điều hành văn bản Cloud office; phần mềm Quản lý kho hàng phạm pháp, Quản lý phương tiện vận tải, Quản lý hành lý miễn thuế của khách hàng xuất nhập cảnh, quản lý lương... Hiện nay có trên 95% công việc của Cục được xử lý qua các phần mềm ứng dụng, hệ thống CNTT. Tiếp tục vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn, nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan trong suốt 24/7 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong cả nước và quốc tế. Đồng thời, Cục tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, duy trì thực hiện tốt Đề án nộp thuế điện tử 24/7 và triển khai một số nội dung liên quan về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

          Tính đến 15/11/2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và xử lý 8.263 hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 131 doanh nghiệp, tăng 293% so với năm 2020; số hồ sơ chưa được xử lý đúng thời hạn: 0 hồ sơ; và có 77 doanh nghiệp đã tham gia nộp thuế 24/7 với tổng số tiền là 225,9 tỷ đồng, tăng 277,08% so với cùng kỳ năm 2020.

          Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt và trọng tâm là tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; đã chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005 trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính về hải quan trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 và bảng Mô tả công việc phù hợp với các khung năng lực do Tổng cục Hải quan ban hành. Công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung tiên quyết và được Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tiến hành triển khai đồng bộ, quyết liệt theo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra của toàn ngành hải quan, hướng tới đối tượng phục vụ là các doanh nghiệp, hành khách; tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hải quan.

          Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Trị đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn tập trung đầu tư; Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia sơ đồ VII (2015 - 2020) - một tiền đề quan trọng để Quảng Trị phấn đấu trở thành Trung tâm năng lượng của miền Trung… Nắm bắt cơ hội “vàng”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao và từng bước xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, hướng tới xây dựng “Hải quan thông minh”, góp phần cùng các cấp, các ngành tạo động lực để xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.

Các tin khác