Phong tỏa tạm thời Khách sạn Sepon, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) kể từ 18 giờ ngày 04/7/2021

14:26, Thứ Hai, 5-7-2021

Ngày 4/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Cụ thể:

 
Phong tỏa toàn bộ Khách sạn Sepon ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa kể từ 18 giờ ngày 04/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn UBND huyện Hướng Hóa triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo quy định.

UBND huyện Hướng Hóa: Chủ trì, chủ động làm việc với Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan triển khai ngay phương án phong tỏa tạm thời khu vực trên, khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, UBND thị trấn Lao Bảo, Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo thường xuyên theo dõi, diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực phong tỏa.

Báo cáo thường xuyên, kịp thời UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác