Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa

8:43, Thứ Năm, 8-7-2021

Ngày 7/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Khối 2, Khối 3A, Khối 3B và Khối 5 thuộc thị trấn Khe Sanh. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 7/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện các quy định về phòng, chống COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng đối với các địa bàn còn lại của thị trấn Khe Sanh. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 7/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Hướng Hóa triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế. UBND huyện Hướng Hóa chủ động làm việc với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án giãn cách xã hội tại các khu vực trên; đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng; chủ trì, phối hợp với  Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan tổ chức lực lượng để triển khai giãn cách xã hội, đảm bảo phòng chống COVID-19 hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND thị trấn Khe Sanh thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của Nhân dân trong khu vực cách ly y tế. Đảm bảo việc cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ đời sống hằng ngày của người dân...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác