Dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách xã hội ở thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa từ 19 giờ, ngày 12/7/2021

5:22, Thứ Ba, 13-7-2021

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND dỡ bỏ các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa từ 19 giờ, ngày 12/7/2021.

Cũng theo quyết định này, kể từ 19 giờ, ngày 12/7/2021, địa bàn thị trấn Khe Sanh sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 19, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Hướng Hóa thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách xã hội trên địa bàn thị trấn Khe Sanh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 7/7/2021, UBND tỉnh có Quyết định  số 1722/QĐ-UBND giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Khối 2, Khối 3A, Khối 3B và Khối 5 thuộc thị trấn Khe Sanh từ 19 giờ ngày 7/7/2021; các địa bàn còn lại của thị trấn Khe Sanh thực hiện các quy định về phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Hà

 

Các tin khác