Thành lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị

10:6, Thứ Sáu, 16-7-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 về việc thành lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị do ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm Chánh Văn phòng; 02 Phó Chánh Văn phòng và 17 thành viên khác.

Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai chiến dịch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý các tình huống phát sinh. Trực tiếp báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về tiến độ thực hiện hoạt động của Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do đồng chí Chánh Văn phòng thường trực Chiến dịch trực tiếp chỉ huy, điều hành.

Chánh Văn phòng thường trực Chiến dịch chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; phân công các thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thành viên Văn phòng thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; được phép huy động trang thiết bị và điều động các chuyên gia, nhân sự trong phạm vi công việc được phân công (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác