Quảng trị 360

slide7
slide7
sam
Insert title here
Insert title here

Thống kê đăng nhập

Tổng số CBCVC đã đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 27/12/2023:

333 người
với tổng số lượt là
824 lần

(Cập nhật lúc 07:00 ngày 27/12/2023)

Thống kê văn bản

 

Dịch vụ công

 

THỐNG KÊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ